Chci fakultu, která bude více internacionalizovaná, a to jak v oblasti studijní, tak v oblasti vědecké, neboť v dnešní době je více než kdy dříve důležité, aby učitelé i studenti získávali mezinárodní zkušenosti v cizojazyčném prostředí, které posilují jejich akademický i vědecký rozhled.

Učitelská a studentská mobilita musí být významným prvkem studijních programů, který je třeba institucionálně podporovat. Učitelská mobilita má být integrální součástí kariérního postupu.


 • Obecně
  • provést revizi stávajících vztahů se zahraničními univerzitami
  • klást důraz na spolupráci s prestižními univerzitami zejména v Evropě a USA a univerzitami v alianci 4EU+
  • institucionálně podporovat internacionalizaci fakultního prostředí
  • udržet nebo navýšit počet studentů vyjíždějících na zahraniční studijní pobyty
   • inovace výběrových řízení – možnost využití splnění kontrol studia z jazykových předmětů, absolvování předmětů v cizích jazycích, větší důraz na doporučení akademických pracovníků
  • zvýšit prostupnost studia se zahraničními univerzitami
   • zapojit zahraniční učitele do výuky
   • pořádat meziuniverzitně sdílené kurzy
   • více využívat cotutelle (dvojí vedení disertační práce) a rozšířit cotutelle směrem k prestižním univerzitám v Evropě a USA
   • zvážit zavedení Joint Degree a Multiple Degree programů
   • využít bezkontaktní a blended mobility akademických pracovníků
  • podporovat spolupráci se zahraničními partnery v oblasti vědy
   • vytvářet společné vědecké týmy pro získávání významných mezinárodních grantů; sdílet dobrou praxi
   • více zapojit visiting professors do chodu fakulty a etablovat bridge professors
   • inovovat a aktualizovat webové stránky fakulty v anglickém jazyce