Radim Boháč navržený kandidát na funkci děkana PF UK

Radim Boháč

Úvodní slovo Volební program O mně a fakultě

10 základních východisek mé kandidatury

  1. Funkci děkana se budu věnovat na 100 % a budu spravedlivým děkanem.
  2. Mám jasnou a konkrétní vizi rozvoje fakulty a hodlám ji prosazovat.
  3. Cestou k naplnění mé vize je „evoluce“, ne „revoluce“.
  4. Chci kvalitní a náročné studium v kolegiálním prostředí.
  5. Při řízení fakulty budu prosazovat lidský přístup.
  6. Hodlám i nadále klást důraz na skloubení teoretické a praktické stránky magisterského studijního programu.
  7. Zruším ústní soukromoprávní a veřejnoprávní část státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním programu a nahradím je písemnou formou.
  8. Podpořím kvalitní vědu včetně juniorské, kvalitní publikace a externí granty.
  9. Zajistím spravedlivé odměňování na základě kvality a množství odvedené práce.
  10. Na fakultě mi velmi záleží, chci pokračovat v práci pro ni a dále ji rozvíjet nejen jako garant magisterského studijního programu.