Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolím si Vás oslovit a představit se jako ten, kdo se uchází o funkci děkana PF UK na funkční období 2022–2026. V současné době jsem předsedou Akademického senátu PF UK a garantem magisterského studijního programu Právo a právní věda. Rád bych získal Vaši přízeň a podporu pro realizaci svého programu.

Heslem, kterým se v profesním životě řídím, je „nulla dies sine linea“ (ani den bez čárky). Budu-li děkanem, budu se v souladu s tím věnovat fakultě a s ní souvisejícím činnostem na 100 %, stejně jako se nyní věnuji záležitostem spojeným s řízením senátu a s rolí garanta nového magisterského studijního programu. Velmi si vážím toho, že mohu pracovat na fakultě a kooperovat s lidmi, kteří na ní působí. Jako děkan budu hledat společný konsensus při řešení problémů a prosazovat lidský přístup.

Mým cílem je vést a řídit fakultu v duchu hesla „evoluce, nikoliv revoluce“, klást důraz na skloubení tradiční role fakulty s moderními přístupy. Mé cíle spočívají v posilování dobrého jména a pověsti fakulty v rámci celé společnosti, aby fakulta byla přední tuzemskou vědecko-výzkumnou institucí v oblasti práva a právní vědy, byla kvalitním začátkem cesty právem pro uchazeče a studenty a dobrým zaměstnavatelem pro své pracovníky. To v nejbližší době zahrnuje nejenom plné rozvinutí potenciálu nového magisterského studijního programu.

Na těchto stránkách naleznete základní východiska mé kandidatury, můj podrobný volební program a fakultní příběh.

Věřím, že pro realizaci svého programu získám Vaši podporu a společně tak budeme moci rozvíjet fakultu tím správným směrem.