Mé kontakty

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

navržený kandidát na funkci děkana PF UK