Třetí role a komunikace

Mým cílem je fakulta, která je ochráncem hodnot právního státu, demokracie a humanismu.

Je třeba prosazovat jasnou, aktivní a srozumitelnou komunikaci dovnitř i navenek fakulty tradičními i moderními metodami. Chci podporovat aktivity, které posilují dobré jméno a třetí roli fakulty ve společnosti (např. univerzita třetího věku, program Street Law, letní školy pro veřejnost).


Třetí role

 • akcentovat třetí roli fakulty ve veřejném prostoru jako doplňku pedagogické a vědecké činnosti
 • podporovat aktivity posilující vnímání fakulty jako ochránce hodnot právního státu, demokracie a humanismu
 • podpořit vznik kvalitního fakultního podcastu

Komunikace

 • obecně
  • aktivně informovat o aktuálním dění na fakultě dovnitř i navenek
  • systematicky pracovat na zlepšování vnímání fakulty veřejností
  • využívat plného potenciálu moderních komunikačních kanálů
  • osvojit si aktivní roli v komunikaci namísto reaktivnosti
  • lépe koordinovat informační kanály fakulty a jednotlivých akademických pracovišť
  • podporovat personifikovanou komunikaci v rámci akademické obce
 • spolupráce s médii
  • vytvořit databázi odborníků na určitá témata, na které se mohou obracet média
  • aktivně distribuovat mediální výstupy a pracovat s nimi
  • zajistit videopřednášky pro externí skupiny (maturanty, širokou veřejnost)
 • intranet
  • vytvořit intranet pro zaměstnance a studenty jako hlavní komunikační kanál v rámci fakulty který bude rozlišen podle tématických sekcí (obecné, zaměstnanec, student, uchazeč, absolvent)
 • newsletter
  • funkční newsletter informující zejména mimofakultní veřejnost o důležitých fakultních tématech
 • výroční zpráva
  • zjednodušení výroční zprávy – data, která jsou dnes součástí výroční zprávy, přesunout na web a mít je trvale přístupná a aktualizovaná
  • výroční zprávu fakulty zpracovávat nikoliv za kalendářní rok, ale za akademický rok
 • sociální sítě
  • podrobněji a aktivně informovat o fakultním dění, zdůrazňovat úspěchy
  • akcentovat nové sociální sítě podle cílových skupin a přizpůsobovat tomu fakultní komunikaci
  • nastavit pravidelnost komunikace a zamezit tomu, aby vznikala hluchá komunikační místa
  • včasně informovat o termínech týkajících se provozních a studijních záležitostí (začátek zápisu, zápis diplomových prací, lhůta pro podání přihlášek ke studiu, otevření a uzavření knihovny nebo menzy apod.) „provozní“ informace doplnit o tematizované kampaně (zkušenosti z Erasmu, duševní zdraví během zkouškového období, způsoby učení apod.)
  • využívat aktivněji cílenou reklamu na sociálních sítích nejen pro uchazeče o magisterský studijní program
 • fundraising
  • plně využívat potenciálu získávání finančních prostředků pro podporu fakultních aktivit od dárců za dodržení přísných etických standardů
 • alumni
  • dlouhodobě rozvíjet vztahy s absolventy (setkávání absolventů, podpora vzniku alumni klubu, zapojení se do univerzitní akce „zlatá promoce“) a sledovat jejich další profesní růst
  • ve vhodných případech zapojovat absolventy do dalších fakultních aktivit, případně do výuky